Hero-small

Nakládání s osobními údaji

PROSÍME - BERTE NA VĚDOMÍ: Rozšířené podmínky o zpracování údajů pro jiné nežli marketingové účely jsou předloženy každému zákazníkovi zvlášť a osobně na pobočce autobazaru Osvoboditelů 300/96 Kroměříž, 767 01, Česká Republika.

Podmínky ochrany osobních údajů za účelem zpracování pro marketingové účely

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správci osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Drábek IČ 04620658 se sídlem Osvoboditelů 300/96, Kroměříž 76701, Česká Republika a Robert Drábek IČ ..... se sídlem Osvoboditelů 300/96, Kroměříž 767 01, Česká Republika (dále jen: „správci“).
 2. Kontaktní údaje správců jsou

adresa: Osvoboditelů 300/96, Kroměříž 76701, Czech Republic

email: r.drabek@tiscali.cz

telefony: Petr Drábek -  777 144 288, Robert Drábek -

Zákazník uděluje souhlas se zpracováním těchto údajů: jméno a příjmení, datum narození či IČ, bydliště či sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního programu počítače (dále jen „osobní údaje”).

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Zdroje osobních údajů
  • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formuláře na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
  • z třetích stran, tj., pokud byly údaje poskytnuty třetím stranám se kterými spolupracujeme (zejména se jedná o inzerce našich aut na serverech jako jsou Tip Cars, Sauto  a další - v případě, že zákazník odešle dotaz pomocí této platformy, email i s údaji zákazníka se automaticky odesílá na email r.drabek@tiscali.cz)
  • sociální sítě za pomoci využití tak zvaných COOKIES, více informací zde: VYUŽITÍ COOKIES

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2.Účelem zpracování osobních údajů je

 •  Za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují marketingové a propagační činnosti, které podporují lepší informovanost o novinkách či vývoji a vedou k lepší spolupráci a spokojenosti našich zákazníků

Ze strany správců nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 • Zákazník bere na vědomí, že jakýkoliv souhlas s výše uvedenými podmínkami je dobrovolný a má tedy právo ho kdykoli odvolat. Odvolání lze podat písemnou formou na adrese sídla nebo e-mailem na adrese: r.drabek@tiscali.cz.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • zajišťující marketingové služby (newslettery, marketing na sociálních sítích a jiné), které podporují lepší informovanost o novinkách či vývoji a vedou k lepší spolupráci a spokojenosti našich zákazníků

2. Správce nemá v úmyslu předat tyto údaje sloužící k marketingovým údajům do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správci prohlašují, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správci prohlašují, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním dotazu pomocí formulářů na stránkách či zasláním přímo svého osobního emailu, či zasláním přímého emailu obsahující osobní údaje na náš email, či zasláním dotazu/emailu prostřednictvím prodejních platforem se kterými spolupracujeme, zákazník souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů na základě výše uvedených podmínek.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Vítejte v autobazaru Drábek!

Naše stránka využívá cookies pouze k nezbytným funkcím.

Vaše soukromí je pro nás důležité, proto se nemusíte obávat sledování nebo cílené reklamy. Přijďte a prozkoumejte naše široké spektrum aut za skvělé ceny!